Choď na obsah Choď na menu
 


3 PLÁN AKCIÍ MŠ

 

SEPTEMBER

 

 • Začiatok nového šk. roka                          T: 5. 9.
 • Týždeň hračky                                           T: 5.-9.9.

(celoškolská akcia)

 • Vítanie príchodu jesene                              T:26.-30.9.

(celoškolská akcia, spojená s výstavou oz, výrobkov z plodov jesene)

 • Medzinárodný deň nepočujúcich               T: 25.9.

(triedne edukačné aktivity)

 • Svetový deň mlieka                                    T: 28.9.     

(celoškolská akcia v spolupráci so ŠJ)              

                                                                         

OKTÓBER

 

 • Svetový deň úsmevu                                   T:  7.10.

(triedne edukačné aktivity)

 • Deň starých rodičov                                    T:10.10.

(triedna akcia so starými rodičmi -prezentácia a poznávanie ľudového kroja, ľudových piesní...)

 • Svetový deň umývania rúk                          T:15.10.  

(triedne edukačné aktivity)                  

 • Svetový deň výživy                                     T :?. 10.   

(celoškolská akcia v spolupráci so ŠJ)              

 • Deň jabĺk                                                     T: 21.10.

(triedne edukačné aktivity spojené so sušením plodov jesene na neskoršie využitie- jablká, šípky ap.)

                                                                                 

NOVEMBER                                                                                                                                                                                           

                                   

 • Medzinárodný deň bez fajčenia                 T :  21.11.

(celoškolská akcia)

 • Európsky týždeň boja proti drogám           T : 3. novemb. týždeň  

(celoškolská akcia)

                                                                                  

                                                                                             

DECEMBER

 

 • Príchod Mikuláša                                       T: 5.12.

(celoškolská akcia v spolupráci s RR)

 • Deň ľudských práv                                     T: 9.12.

(celoškolská akcia)

 • Od Lucie do Vianoc...                                T: 13.12.  

            (zvyky, celoškolská akcia, výzdoba, pečenie medovníkov...)     

 • Vianočná akadémia, vianočná burza          T: 21.12.

(celoškolská akcia s rodičmi)

                                                                                 

JANUÁR/  FEBRUÁR

 

 • Divadelné predstavenie

(celoškolská akcia)

 • Karneval

(triedne  aktivity)

 

MAREC

                                                         

 • Mesiac knihy- návšteva knižnice
 • Vynášanie Moreny

(celoškolská akcia pre deti s prezentáciou zvykov)

 • Veľkonočný týždeň                                    T:10.-12.4.

(triedne akcie a aktivity pre deti)

 • Medzinárodný deň lesov                            T: 21.3.

(celoškolská akcia)

 • Svetový deň vody                                       T : 22.3.

(celoškolská akcia)

 • Svetový deň meteorológie                          T: 23.3.

(triedne edukačné aktivity)

                                                                                         

APRÍL

 

 • Medzinárodný Deň vtákov                          T : 3. 4.

(triedne edukačné aktivity)

 • Svetový deň zdravia                                    T : 7. 4.

(triedne edukačné aktivity)

 • Deň letectva a kozmonautiky                      T: 12.4.

(Vv súťaž, návšteva III.tr.)

 • Deň Zeme – kreslenie na chodník               T : 22. 4.  

(celoškolská akcia)  

 • Medzinárodný deň tanca                              T: 29.4. 

(Jarné ľudové hry na ŠD-celoškolská akcia pre deti)                                                                             

 • Malí dopraváci  

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s dopravnými policajtmi)              

                                                    

MÁJ

 

 • Deň slnka                                                     T:3.5.

(triedne edukačné aktivity)

 • Medzinárodný deň hasičov                          T: 4.5.

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s hasičmi)              

 • Svetový deň pohybom ku zdraviu               T:10.5 

(triedne  aktivity)                                              

 • Deň matiek – slávnosť v KD pre verejnosť         T: 14.5.
 • Svetový deň rodiny                                      T:15.-31.5.

(celoškolská akcia, výstava detských prác v knižnici)

 

 

JÚN

 

 • MDD – športovo- zábavné dopoludnie        T: 1.6. 

(celoškolská akcia)                                                                          

 • Svetový deň životného prostredia                 T : 5. 6.

(celoškolská akcia)

 • Deň najlepších priateľov                               T: 8.6.

(triedne edukačné aktivity)

 • Školský výlet                                                T: 14.6.

(celoškolská akcia)

 • Deň otcov                                                      T: 19.6.
 • (triedne edukačné aktivity)
 • Deň s políciou   

(celoškolská akcia)                                               

 • Deň kvetov                                                    T: 21.6.

(Z babičkinej lekárne-zbieranie a sušenie liečivých rastlín-triedne akcie)

 • Rozlúčka s prvákmi                                       T : 30. 6.