Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do MŠ

15. 4. 2018
Zápis do Materskej školy Michaľany na školský rok 2018/2019
 
    Riaditeľka Materskej školy v Michaľanoch oznamuje záujemcom o umiestnenie dieťaťa do MŠ Michaľany na školský rok 2018/2019, že žiadosť o prijatie môžu podať v období od 1.mája do 15.mája 2018 v budove MŠ, v pracovných dňoch, v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Prednostne sa prijímajú:
deti s odloženou školskou dochádzkou,
dodatočne odloženou školskou dochádzkou, 
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
deti, ktorých rodič sa preukáže dokladom o hmotnej núdzi, 
deti, ktoré majú trvalý  pobyt v Michaľanoch. 
     Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy, ktoré vzápätí predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy.
         Ak bude dieťa prijaté aj do inej MŠ, ktorú zákonný zástupca uprednostní  pred našou MŠ, je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ Michaľany.
         K dnešnému dňu registrujeme od 1.9.2018 20 voľných miest.